Kontakt

GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY

 

Dolcan Plus S.A.

ul. Łodygowa 26
03-687 Warszawa
 

Recepcja: (22) 512-33-41
Sekretariat: (22) 512-33-40
fax: (22) 512-33-00 

e-mail: biuro@dolcan.com.pl

www.dolcan.com.pl


DANE REJESTROWE

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000374094

NIP: 5242725672

REGON: 142732397

 

Kapitał zakładowy: 200 000 000 zł (zapłacone w całości)