KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. z siedzibą zarejestrowaną w Gdańsku pod adresem: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk (KRS 0000374094) informuje, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 525/17) ogłosił upadłość Dolcan Plus S.A. („Upadły”) oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Uszak (obecna sygnatura akt postępowania X GUp 510/17).

Na obecnym etapie postępowania, w związku z brakiem wydania syndykowi przez Upadłego całego majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, w tym inwestycji, trwają czynności związane z obejmowaniem przez Syndyka majątku Dolcan Plus S.A. oraz ustaleniami dotyczącymi dalej podejmowanych kroków. Wszelkie informacje będą ukazywały się na stronie internetowej www.dolcan.com.pl.

 

Pytania dotyczące postępowania upadłościowego Dolcan Plus S.A. w upadłości należy kierować na adres e-mail: dolcanplusupadlosc@gmail.com lub pocztą na adres ul. Grzybowska 80/82; 00-844 Warszawa.